Συνεργαζόμενοι Ιατροί Περιφέρειας

2015-11-23

Το Ταμείο Υγείας αποδέχθηκε αιτήματα ιατρών & οδοντιάτρων της Περιφέρειας τα οποία αφορούν στη συνεργασία τους με το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.:

  • στο επίπεδο της μειωμένης αμοιβής στην ιατρική επίσκεψη
  • στο επίπεδο αποδοχής του τιμολογίου του Ταμείου Υγείας στις οδοντιατρικές πράξεις

Παρατίθενται οι μέχρι στιγμής συνεργασίες: