Συνεργασία με το "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" HOSPITAL CENTER

2015-11-23

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" Hospital Center, η οποία αφορά στη διενέργεια ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ, σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά.

Σημειώνεται ότι η προαναφερόμενη ιατρική πράξη εκτελείται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η έκδοση σχετικού ιατρικού παραπεμπτικού, το οποίο συνταγογραφείται από τον θεράποντα ιατρό στο ροζ στέλεχος του ατομικού βιβλιαρίου του μέλους στο οποίο αφορούν οι εξετάσεις.
Τα μέλη πρέπει να απευθύνονται στο αρμόδιο Γραφείο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για την έγκριση και τηνέκδοση εγγυητικής επιστολής.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα:210 3349365 (δ:19365) & 210 3349578 (δ:19578).
Το "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" Hospital Center βρίσκεται επί της Λεωφ. Μεσογείων 107, στους Αμπελοκήπους, τ: 210 6972000

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε