Συνεργασία με την ιδιωτική κλινική "MEDITERRANEO HOSPITAL"

2015-11-23

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την κλινική "MEDITERRANEO HOSPITAL", η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών για ιατρικές πράξεις και επεμβάσεις οι οποίες δεν διενεργούνται στην κλινική του Ταμείου Υγείας «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». 

Οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες αφορούν σε:

 • ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
 • ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 • ΕΜΒΟΛΙΣΜΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ & ΔΥΣΠΛΑΣΙΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
 • ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ
 • ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ
 • ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
 • ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Στις ανωτέρω επεμβάσεις το μέλος επιβαρύνεται με ποσοστό 30% επί της αμοιβής του χειρουργού & του αναισθησιολόγου, καθώς και με τον συνολικό Φ.Π.Α. Τα προαναφερόμενα ποσά καταβάλλονται από το μέλος στην κλινική.

 • ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
 • ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (π.χ. μαγνητική τομογραφία καρδιάς).
 • ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (π.χ. τοποθέτηση hook μαστού, φλουοροαγγειογραφία κ.λ.π.).
 • ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΙΣ
 • ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ εκτός Προεδρικού Διατάγματος

Το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων σε εξωτερικούς ασθενείς καθώς και οι ιατρικές πράξεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο Προεδρικό Διάταγμα καλύπτονται από τους ασφαλισμένους οι οποίοι στη συνέχεια, προσκομίζοντας τα πρωτότυπα παραστατικά, αποζημιώνονται από το Ταμείο Υγείας. Όταν το κόστος των ιατρικών πράξεων υπερβαίνει τα διακόσια (200€) ευρώ, το μέλος επιβαρύνεται με το 20% της
διαφοράς της σύμβασης.
Σημειώνεται ότι για κάθε ιατρική πράξη ή επέμβαση τα μέλη απευθύνονται στο αρμόδιο γραφείο του Ταμείου Υγείας, για την έγκριση και την έκδοση εγγυητικής επιστολής.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα:

210 334 9300 (δ:19300), 210 3349365 (δ:19365), 210 3349578 (δ:19578).
Η κλινική "MEDITERRANEO HOSPITAL" βρίσκεται επί της οδού Ηλείας 8-12, στη Γλυφάδα, Τ: 210 9117000 & 211 5009500.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε