Συνεργασία με την ιδιωτική κλινική "IASIS Γενική κλινική Γαβριλάκη Α.Ε."

2015-11-23

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την ιδιωτική κλινική "IASIS ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.», η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών για ιατρικές πράξεις και επεμβάσεις. 

Οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες αφορούν σε:

  • ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
  • ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
  • ΠΑΚΕΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
  • Μ.Ε.Θ. (όταν δεν υπάρχει θέση σε δημόσιο νοσοκομείο)
  • ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ (για τα φάρμακα χημειοθεραπείας απαιτείται προέγκριση)

Στα ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ το μέλος επιβαρύνεται με ποσοστό 40% επί του συνολικού κόστους, καθώς και με τον συνολικό Φ.Π.Α.

Στην ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ και στα ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ το μέλος επιβαρύνεται με ποσοστό 30% επί της αμοιβής του χειρουργού & του αναισθησιολόγου, καθώς και με τον συνολικό ΦΠΑ. Τα προαναφερόμενα ποσά καταβάλλονται από το μέλος στην κλινική.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Για τη διενέργεια ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ και τη χρήση Μ.Ε.Θ. δεν υπάρχει συμμετοχή του μέλους.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

  • ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
  • ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
  • ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (π.χ. μαγνητική αγγειογραφία, ψηφιακές αγγειογραφίες)
  • ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ εκτός Προεδρικού Διατάγματος

Το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων σε εξωτερικούς ασθενείς, καθώς και οι ιατρικές πράξεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο Προεδρικό Διάταγμα, καλύπτονται από τους ασφαλισμένους οι οποίοι στη συνέχεια, προσκομίζοντας τα πρωτότυπα παραστατικά, αποζημιώνονται σύμφωνα με το τιμολόγιο του Ταμείου Υγείας.
Σημειώνεται ότι για κάθε ιατρική εξέταση ή πράξη ή επέμβαση τα μέλη απευθύνονται στο αρμόδιο Γραφείο του Ταμείου Υγείας, για την έγκριση και την έκδοση εγγυητικής επιστολής.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα:

210 334 9300 (δ:19300), 210 3349336 (δ:19336), 210 3349333 (Δ:19333) & 210 3349578 (δ:19578).
Η ιδιωτική κλινική "IASIS ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε." βρίσκεται επί της οδού ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 76, στην Χανιά

Τ: 28210 70800

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε