Συμβεβλημένοι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και Νηπιαγωγεία σχολ. περ. 2017 - 2018

2017-09-01

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προχώρησε στην υπογραφή συμβάσεων με Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Νηπιαγωγεία για τη σχολική περίοδο 2017-2018. 

Για τον λόγο αυτό, θεωρείται σκόπιμη η λεπτομερής ενημέρωση σχετικά με το καθεστώς της υπογραφής συμβάσεων, καθώς συχνά παρατηρούνται φαινόμενα μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από πλευράς των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων.

Το Ταμείο Υγείας με την υπογραφή της σύμβασης παρέχει στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία τη δυνατότητα να εισπράξουν προκαταβολικά το 50% των ετήσιων διδάκτρων το δεύτερο δεκαπενθήμερο μηνός Δεκεμβρίου (βάσει των αιτήσεων εγγραφής) και να εξοφληθούν κατά τον μήνα Απρίλιο, παρέχοντάς τους έτσι ένα σημαντικότατο οικονομικό κίνητρο.


Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. παρακολουθεί τους ρυθμούς διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών των βρεφονηπιακών σταθμών προς την πελατεία τους (κολυμβητήριο, εκμάθηση μουσικού οργάνου, ρυθμική-γυμναστική, computer, κλπ.), οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν στο βασικό «πακέτο» που συμφωνήθηκε με το Ταμείο Υγείας. Εφόσον το ασφαλισμένο μέλος του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (γονέας) επιλέξει κάποια ή κάποιες εκτός «πακέτου» δραστηριότητες για το παιδί του, η είσπραξη επιπλέον χρηματικών ποσών αφορά στη μεταξύ των δύο μερών συμφωνία.

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί οι οποίοι δηλώνουν δωδεκάμηνη λειτουργία, είναι υποχρεωμένοι να εξυπηρετούν τα μέλη μας καθόλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου (από 01.09.2017 έως 31.08.2018).

Τέλος, ενημερωτικά αναφέρεται ότι οι υπογραφόμενες συμβάσεις είναι ετήσιας διάρκειας. Της ανανέωσής τους προηγείται πάντοτε συμφωνία μεταξύ των δύο μερών (Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ή Νηπιαγωγεία) για τους όρους της σύμβασης, τα δίδακτρα και τα κόστη εγγραφής και υλικού.


Όπως το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. σέβεται και τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, το ίδιο απαιτεί και από τους ιδιοκτήτες των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Θεωρείται απαράδεκτο το συχνό φαινόμενο των επιπλέον χρεώσεων για τη φοίτηση παιδιών ασφαλισμένων μελών του Ταμείου Υγείας σε οποιονδήποτε Βρεφονηπιακό Σταθμό ή Νηπιαγωγείο.


Το Ταμείο Υγείας ζητά από τα ασφαλισμένα μέλη του, εάν αντιμετωπίσουν παρόμοια φαινόμενα, να καταγγείλουν εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Γραφείο Βρεφονηπιακών) τον σταθμό ή το νηπιαγωγείο, που δεν τηρεί τους όρους της σύμβασης. Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση μη γραπτής και επώνυμης καταγγελίας το Ταμείο Υγείας δεν μπορεί να παρέμβει. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε ουσιαστικά στην προσπάθεια του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. να συνεργάζεται με βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση της πελατείας τους και όχι στην ανέξοδη προβολή τους.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Στο βασικό πακέτο παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει της σύμβασης συμπεριλαμβάνονται: η μεταφορά προς και από τη μονάδα, η σίτιση, η φύλαξη, η προληπτική ιατρική και η βρεφική ή νηπιακή αγωγή.
Σημειώνεται ότι βρέφη θεωρούνται τα παιδιά εκείνα, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της φοίτησής τους στον σταθμό είναι μικρότερα των δυόμισι ετών.
Δικαίωμα αλλαγής Βρεφονηπιακού Σταθμού ή Νηπιαγωγείου παρέχεται στα ασφαλισμένα μέλη εντός δύο (2) μηνών εφόσον η εγγραφή γίνει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς (ήτοι έως 31.10) ή εντός ενός (1) μηνός εάν η εγγραφή γίνει από την 1η Νοεμβρίου και μετά.
Το κόστος εγγραφής βρεφών έχει συμφωνηθεί στα €140,00, ενώ το κόστος εγγραφής νηπίων, μαζί με το απαιτούμενο υλικό, έχει συμφωνηθεί στο ποσό των €200,00.

Επιπλέον Δραστηριότητες για παιδιά άνω των 2½ ετών (εφόσον επιλέγονται από το μέλος) καταβάλλονται απευθείας στον σταθμό.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε