Πρόταση για δημιουργία ομάδας εργασίας

2014-07-01

Στις 1 Ιουλίου 2014 κατέθεσα ολοκληρωμένη πρόταση στο διευρυμένο Προεδρείο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για σύσταση ομάδας εργασίας που θα διερεύνηση τις απώλειες των εσόδων του Ταμείου από 1/1/2014 μέχρι σήμερα, καθώς και την παραμετροποίηση των νέων δεδομένων παρελθοντικών και μελλοντικών, δημιουργώντας ένα μοντέρνο χρηματοοικονομικό υπόδειγμα.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε στην ολομέλεια του Δ.Σ. της 3/7/2014.

Πρόταση

Μετά την ένταξη των συναδέλφων, από τις τράπεζες FBB και Probank, τη μείωση των αποδοχών των εν ενεργεία υπαλλήλων και την εθελουσία έξοδο 2.500 υπαλλήλων της Ε.Τ.Ε. κατανοούμε ότι καταγράφονται απώλειες στα έσοδα του ταμείου μας μηνιαίως, χωρίς παράλληλα να έχει υπάρξει καταγραφή της συγκεκριμένης απώλειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τυχόν περαιτέρω μείωσης ή αύξησης των εσόδων.

Τα δεδομένα στην τραπεζική αγορά όπως και στους ασφαλιστικούς φορείς αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς.

Καλούμαστε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, και ως εκ τούτου προτείνω να συσταθεί ομάδα εργασίας, άμεσα συνδεδεμένης με την Επιτροπή Βιωσιμότητας. Η ομάδα αυτή θα έχει ως κύριο έργο τη διερεύνηση απωλειών στα έσοδα του Ταμείου από 1/1/2014 μέχρι σήμερα, καθώς και την παραμετροποίηση των νέων δεδομένων παρελθοντικών και μελλοντικών, δημιουργώντας ένα χρηματοοικονομικό υπόδειγμα - μοντέλο , που θα « τρέχει» σε τακτά χρονικά διαστήματα και με ορίζοντα προβλέψεων τουλάχιστον δεκαετίας.

Το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό υπόδειγμα προβλέψεων για τα έσοδα θα πρέπει να προσμετρήσει εκτός των άλλων και τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Μείωση ποσοστού ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη.
 • Περαιτέρω μείωση κύριων συντάξεων.
 • Μείωση ή κατάργηση επικουρικών συντάξεων.
 • Αύξηση ποσοστού κρατήσεων επικουρικών συντάξεων.
 • Πιθανές εξαγορές Τραπεζών από την Ε.Τ.Ε.
 • Υποχρεωτική ένταξη συναδέλφων όλων των εταιρειών του Ομίλου (Εθνική Ασφαλιστική, Εθνοdata, Εθνοplan, κ.α.).
 • Ένταξη ειδικών συνεργατών που επιθυμούν αλλά δεν έχουν ενταχθεί.
 • Πιθανή ένταξη ενοικιαζόμενων εργαζομένων.
 • Ένταξη όλων των Μηχανικών, Δικηγόρων με υποχρεωτικό θεσμικό πλαίσιο.
 • Επαναφορά της διαφοράς που έχει προκύψει μετά το πάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων μέχρι 31/12/2015 από τη ΣΣΕ Τραπεζών - ΟΤΟΕ (κουτάκι) στους εν ενεργεία συναδέλφους.
 • Μικρή αύξηση εισφορών για συζύγους και τέκνα, όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Στόχος :

Ο στόχος της προσπάθειας και της δημιουργίας ομάδας εργασίας δεν είναι μόνο η καταγραφή ή ο προσδιορισμός των περιπτώσεων, που μειώνουν ή αυξάνουν τα έσοδα, αλλά και η προσέγγιση του προβλήματος με εναλλακτικές μεθόδους και λύσεις προτού προκύψουν τυχόν απώλειες.

Ποιοι θα μετέχουν:

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

 • Εκπρόσωποι των παρατάξεων και ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος

Εκπρόσωποι από τις υπηρεσίες του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

 • Διεύθυνση Οικονομικού
 • Διεύθυνση κέντρου κόστους
 • Νομική Σύμβουλος

Εκπρόσωποι από τις υπηρεσίες της Τράπεζας

 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Φορολογίας
 • Διεύθυνση Διοικητικής Πληροφόρησης (Υπ/νση Παρακολούθησης κέντρων κόστους)
 • Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι η γενικότερη κρίση μπορεί να μας οδηγήσει βαθμιαία στην απαραίτητη αλλαγή νοοτροπίας. Πιστεύω ότι εγκαινιάζεται διαδικασία πρόληψης και προγραμματισμού, και πλέον να σκεπτόμαστε με τρόπο «proactive».

Με εκτίμηση

Δημήτρης Πλας

Ανεξάρτητος Σύμβουλος ΤΥΠΕΤ

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε