Προσοχή για συνταγολόγιο

2014-03-23

Ενημερώνονται τα ασφαλισμένα μέλη ότι όταν αντικαθιστούν το ατομικό τους συνταγολόγιο, το παλαιό αποσύρεται και δεν ισχύει. 

Σε περίπτωση χρήσης αυτού το μέλος δεν αποζημιώνεται.Εάν έχουν συνταγογραφηθεί παρακλινικές εξετάσεις πριν την αντικατάσταση του ατομικού συνταγολογίου, το παραπεμπτικό έχει διάρκεια ισχύος ενός μηνός.