Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

2015-03-31

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού του Ταμείου Υγείας, καλούνται τα τακτικά μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην κεντρική σάλα του Κεντρικού Καταστήματος Ε.Τ.Ε. (040), Αιόλου 86, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.

2. " Ισολογισμού.

3. " Προϋπολογισμού επόμενης χρήσης.

4. " Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. " Τροποποίησης Κανονισμού Ασφάλισης & Παροχών Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 22α Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη, ώρα 16:00 και στον ίδιο χώρο με όσους παρόντες.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!