Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Ακτινολόγου

2017-12-06

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για την κάλυψη δύο (2) θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Ειδικότητας Ακτινολογίας

Η θέση αφορά στην πλήρη εβδομαδιαία απασχόληση (25 ώρες) στην κλινική «Υγείας Μέλαθρον», με σύμβαση συνεργασίας αορίστου χρόνου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει περιληπτικά πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας, την επαγγελματική δραστηριότητα, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο.
2. Απλά φωτοαντίγραφα πτυχίου, απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και απόφασης τίτλου ειδικότητας.
3. Επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε εργαστήριο ιατρικών απεικονίσεων Κρατικού Νοσοκομείου ή Διαγνωστικού Κέντρου, δύο (2) τουλάχιστον ετών μετά τη λήψη της ειδικότητας.

Θεωρείται απαραίτητη η εμπειρία σε γενικές και ειδικές υπερηχογραφικές εξετάσεις (σώματος, αγγείων, μικρών οργάνων και μαστού). Θα αξιολογηθεί η εμπειρία σε υπερηχογραφικές εξετάσεις μυοσκελετικού. Κρίνεται απαραίτητη η εμπειρία σε αξονικό τομογράφο. Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε MRI και μαστογραφία.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα συνεκτιμηθεί η κατοχή διδακτορικής διατριβής.

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προσφέρει:

α. Ανταγωνιστικό πακέτο αναλόγως των προσόντων
β. Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
γ. Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», Θερειανού 4, 114 73 Αθήνα, έως και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Απαραίτητη είναι η αναγραφή στον φάκελο: «Για τη θέση ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ», υπόψη κ. Νίκης Κουκά.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε