Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση φύλαξης κτηρίων

2018-04-05

ο Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την φύλαξη των κτηρίων των εγκαταστάσεών του στην περιοχή Πεδίον Άρεως στην Αθήνα.

Η διακήρυξη επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι προσφορές υποβάλλονται έως την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Σοφοκλέους 15, 1ος όροφος, Αθήνα.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές.

Αρμόδιος για πληροφορίες ή διευκρινίσεις ο κ. Ηλίας Παπασταμάτης, τ: 210 3349464.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε