Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού κλινικής "Υγείας Μέλαθρον"

2016-08-10

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., προτίθεται να προβεί στηνπρομήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, λόγω της επικείμενης ανακατασκευής των χειρουργείων, της ΜΕΘ, της αποστείρωσης και του γαστρεντερολογικού τμήματος της κλινικής του «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ».

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προαναφερόμενου εξοπλισμού, με την παράλληλη υπενθύμιση ότι ουδεμία υποχρέωση συμμόρφωσης έχει το Ταμείο Υγείας, τόσο όσον αφορά στις αναγραφόμενες ποσότητες, οι οποίες είναι ενδεικτικές, όσο και στον ακριβή χρονικό προσδιορισμό της εν λόγω προμήθειας.
Αρμόδιος για σχετικές πληροφορίες ο Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, κ. Ηρακλής Λύγας, τ: 210 3349458, 6947612050.

Λήψη Αρχείου: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!