Προκήρυξη θέσης Υπεύθυνου Αποθήκης Υγειονομικού Υλικού

2014-09-01

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει μία (1) θέση Υπευθύνου Αποθήκης Υγειονομικού Υλικού, για την οργάνωση, διαχείριση, αποθήκευση υγειονομικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών της κλινικής «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». 

  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:1. Βιογραφικό Σημείωμα.2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού - Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων (logistics).3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου LOWER). 4. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων.5. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα logistics - τουλάχιστον ένα (1) έτος. Απαραίτητο προσόν η γνώση χειρισμού Η/Υ.Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα συνεκτιμηθούν:1. Η εργασιακή εμπειρία σε διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή φαρμάκων2. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επί του εν λόγω αντικειμένουΟι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν, έως και τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2014, τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην ταχυδρομική διεύθυνση «Υγείας Μέλαθρον» Θερειανού 4, 114 73 Πεδίον Άρεως, υπόψη κ. Ηλία ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ, τ: 210 3349464.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!