Προκήρυξη θέσης συνεργάτη Εργοθεραπευτή

2016-09-30

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει μία (1) θέση συνεργάτη εργοθεραπευτή/-τριας για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας & Μέριμνας.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ι.
3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
5. Προϋπηρεσία επιθυμητή.
6. Συστατικές επιστολές (προαιρετικά).

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν, έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016, τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., στην ταχυδρομική διεύθυνση Σοφοκλέους 15, 105 52 Αθήνα,1ος όροφος.

Για πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210 3349554 & 210 3349549.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!