Προκήρυξη θέσης συνεργάτη εργοθεραπευτή στη Θεσσαλονίκη

2016-12-07

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει μία (1) θέσησυνεργάτη εργοθεραπευτή/-τριας στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό την αξιολόγηση/εκτίμηση περιστατικών εργοθεραπείας ασφαλισμένων μελών.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Βιογραφικό Σημείωμα (επιστημονική κατάρτιση, προϋπηρεσία στο αντικείμενο, προηγούμενη δραστηριότητα)
2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου
3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
5. Συστατικές επιστολές (προαιρετικά).

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Ερμού 28, 54624 Θεσσαλονίκη, είτε προσωπικώς στην κ. Ευτυχία Τσαμαρδίνου, καθημερινά 09:00 - 13:00.

Πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις παρέχονται στα τηλέφωνα: 2310 281399 & 2310 281936.

Υποβολή δικαιολογητικών έως και την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε