Προκήρυξη θέσης ωτορινολαρυγγολόγου

2015-10-15

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσηςΕιδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας, στον βαθμό Διευθυντή, για την κάλυψη των αναγκών της κλινικής του «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». 

Ειδικότερα, η εν λόγω θέση είναι αορίστου χρόνου, πλήρους πρωινού ωραρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και περιλαμβάνει εκτέλεση εφημεριών.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Βιογραφικό σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει περιληπτικά πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας, την επαγγελματική δραστηριότητα, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο.
 • Απλά φωτοαντίγραφα πτυχίου, απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και απόφασης τίτλου ειδικότητας.
 • Επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νοσοκομειακής κλινικής εμπειρίας στην ωτορινολαρυγγολογία, δέκα (10) τουλάχιστον ετών, εκ των οποίων τα τρία (3) τελευταία έτη σε θέση διευθυντή.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, θα συνεκτιμηθούν:

 • Η κατοχή διδακτορικής διατριβής.
 • Η κατοχή μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία επί του αντικειμένου σε μονάδες υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία εξειδίκευσης σε πεδίο της ωτορινολαρυγγολογίας.
 • Επίσημα πιστοποιητικά επιστημονικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών & διοικητικών προσόντων.
 • Επιστημονικές εργασίες συναφείς με την ειδικότητα με citation index, δημοσιευμένες σε αξιολογημένα περιοδικά.
 • Πιστοποιητικά εκπαιδευτικού έργου επί του αντικειμένου.
 • Η βαρύτητα, το εύρος και η ποιότητα των χειρουργικών επεμβάσεων επί της ειδικότητας, κυρίως κατά την τελευταία πενταετία. Για την αξιολόγηση οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν αντίστοιχη έκθεση πεπραγμένων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», Θερειανού 4, 114 73 Αθήνα. Απαραίτητη είναι η αναγραφή στον φάκελο: «Για τη θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΙΓΓΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ», υπόψη κ. Ελένης Αλεξανδρή.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται

η Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!