Προκήρυξη θέσης Νοσοκόμου - Τραυματιοφορέα

2017-03-06

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει την κάλυψη μίας (1) θέσης νοσοκόμου-τραυματιοφορέα για μόνιμη απασχόληση στην κλινική «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ».

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό Σημείωμα.
  2. Πτυχίο ειδικότητας βοηθών νοσηλευτών (ΔΕ) ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
  3. Κατοχή πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου - Διασώστης» του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τη φυσική κατάσταση και καταλληλότητα για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της εν λόγω θέσης.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί, καθώς και η επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως και τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, στην ταχυδρομική διεύθυνση «Υγείας Μέλαθρον», Θερειανού 4α, 114 73 Πεδίον Άρεως. Απαραίτητη είναι η αναγραφή: «Για τη θέση ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑ», υπόψη κ. Κουκά Νίκης.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!