Προκήρυξη θέσης Ιατρού - Αναισθησιολόγου

2014-06-10

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄, αορίστου χρόνου, Ιατρού Αναισθησιολόγου, με εμπειρία σε Χειρουργείο και σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για τη Γενική Κλινική του «Υγείας Μέλαθρον». 

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας και την επαγγελματική δραστηριότητα με έμφαση στην εμπειρία επί της Αναισθησιολογίας
  • Φωτοαντίγραφο πτυχίου
  • Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
  • Φωτοαντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας
  • Εμπειρία χορήγησης Γενικής και Περιοχικής Αναισθησίας σε κάθε είδους περιστατικά (από ελαφρά έως και πολύ βαριά), τουλάχιστον τεσσάρων ετών, η οποία να βεβαιώνεται επισήμως από μεγάλο κρατικό νοσοκομείο ή μεγάλη ιδιωτική κλινική
  • Εμπειρία ως επιμελητής και ως εφημερεύων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τουλάχιστον τεσσάρων ετών η οποία να πιστοποιείται από επίσημα έγγραφα.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, θα συνεκτιμηθεί εμπειρία ή εκπαίδευση σε Ιατρείο Αντιμετώπισης Πόνου. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η εν λόγω θέση περιλαμβάνει και εκτέλεση εφημεριών εντός της Κλινικής καθώς και ετοιμότητας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: «Υγείας Μέλαθρον» Θερειανού 4, 11473 Αθήνα, είτε μέσω φαξ: 210 3349232. 

 Και στις δύο περιπτώσεις απαραίτητη είναι η αναγραφή: για τη θέση ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ, υπόψη κ. Ελένης ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ. 

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η Τρίτη 17 Ιουνίου 2014.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!