Προκήρυξη θέση πιστοποιημένου επαγγελματία Τραπεζοκόμου

2016-11-30

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει την κάλυψη μίας (1) θέσης πιστοποιημένου/-νης επαγγελματία τραπεζοκόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους στην κλινική «Υγείας Μέλαθρον».

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
3. Πιστοποίηση επαγγέλματος τραπεζοκόμου.
4. Αποδεδειγμένη, με ένσημα ασφάλισης, απασχόληση τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέση τραπεζοκόμου.
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, θα συνεκτιμηθεί αποδεδειγμένη, με ένσημα ασφάλισης, σχετική απασχόληση σε νοσηλευτική μονάδα.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να έχουν τη φυσική κατάσταση και καταλληλότητα για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της εν λόγω θέσεως.
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016, στην ταχυδρομική διεύθυνση «Υγείας Μέλαθρον», Θερειανού 4α, 114 73 Πεδίον Άρεως, υπόψη κ. Ηλία ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ, τ: 210 334 9464.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε