Προκήρυξη φορητού απεικονιστικού συστήματος υπερήχων τσέπης

2014-09-30

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την αγορά ενός (1) φορητού απεικονιστικού συστήματος υπερήχων τσέπης και προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές οικονομικές & τεχνικές προσφορές.

Για την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών της κλινικής «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», Θερειανού 4α , 4ος όροφος, Πεδίον Άρεως, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 334 9188.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Σοφοκλέους 15, 105 52 Αθήνα, 1ος όροφος.

Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:00.
Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!