Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Οδοντιάτρων

2014-10-03

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την κάλυψη δύο (2) θέσεωνΟδοντιάτρου, σε κυλιόμενο ωράριο πρωινής & απογευματινής 6ωρης απασχόλησης, στα οδοντιατρεία της Διεύθυνσης Οδοντιατρικής Φροντίδας - Περίθαλψης, στην Αθήνα:

  • Μίας (1) θέσης οδοντιάτρου με τουλάχιστον 5ετή κλινική προϋπηρεσία και κλινική έμφαση και εξειδίκευση στην Περιοδοντολογία, για 18ωρη εβδομαδιαία απασχόληση,
  • Μίας (1) θέσης οδοντιάτρου με τουλάχιστον 5ετή κλινική προϋπηρεσία και κλινική έμφαση και εξειδίκευση στην Παθολογία της Σύγκλεισης και την Προσθετολογία, για 30ώρη εβδομαδιαία απασχόληση.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση για την κάλυψη της θέσης.
  • Βιογραφικό σημείωμα όπου πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς η επιστημονική κατάρτιση, η κλινική προϋπηρεσία, το επιστημονικό - ερευνητικό - εκπαιδευτικό και κλινικό έργο του.
  • Φωτοαντίγραφα πτυχίου, άδειας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικώς είτε προσωπικώς, στη διεύθυνση: Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Γραφείο Πρωτοκόλλου, 1ος όροφος, Σοφοκλέους 15, 105 52 Αθήνα, με την ένδειξη: «Για τη θέση ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ».

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!