Προκήρυξη Διαγωνισμού Καθαριότητας

2018-01-23

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για την ανάθεση σε εταιρεία της καθαριότητας κτηρίων υγειονομικού ενδιαφέροντος και γραφείων που είναι στην κυριότητα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές (οικονομικές & τεχνικές).

Η διακήρυξη και τα λοιπά σχετικά στοιχεία επισυνάπτονται στην παρούσα προκήρυξη.

Οι προσφορές υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης της κλινικής «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», Θερειανού 4, 5ος όροφος, Πεδίον Άρεως.
Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές.

Αρμόδιος για πληροφορίες ή διευκρινίσεις ο κ. Ηλίας Παπασταμάτης, τ: 210 3349464.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ "ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ"
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ "ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ"
ΚΤΗΡΙΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 & ΑΙΟΛΟΥ 68α

ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

"Υγείας Μέλαθρον" (Θερειανού 4)
Θερειανού 4α
Θερειανού 6
Θερειανού 8
Οδοντιατρικό Κέντρο
Λεωφ. Αλεξάνδρας 21
Σοφοκλέους 15 & Αιόλου 68
Σύνολο μετρικών στοιχείων

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!