Προκήρυξη Διαγωνισμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων

2019-01-07

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την άμεση συνεργασία με εταιρεία για την αποκομιδή, τη μεταφορά και την τελική διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων των υγειονομικών μονάδων του και προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές (οικονομικές & τεχνικές).

Για τη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στην Υποδιεύθυνση Προμηθειών - Συμβάσεων ΤΥΠΕΤ, Ευπόλιδος 8 - 5ος όροφος, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρ. Κοτζιά), Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3349352 & 210 3349369.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15 - 1ος όροφος, 105 52 Αθήνα.

Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 & ώρα 14:00.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε