Προγραμματισμός προληπτικής ψηφιακής Μαστογραφίας

2016-01-01

 χωρίς ιατρικό παραπεμπτικό για τις ασφαλισμένες ηλικίας 40 ετών και άνω

Με γνώμονα πάντοτε την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας των μελών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., οι ασφαλισμένες ηλικίας 40 ετών και άνω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΝ εφεξής την ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ψηφιακή μαστογραφία χωρίς ιατρική παραπομπή.
Η ψηφιακή μαστογραφία διενεργείται προληπτικά κάθε ένα ή δύο χρόνια βάσει του ιστορικού της ασθενούς και των οδηγιών του θεράποντος ιατρού. Ειδικότερα, προγραμματίζεται μετά τη συμπλήρωσητουλάχιστον ενός έτους από την προηγούμενη μαστογραφία, η οποία απαιτείται να προσκομίζεται στον ιατρό.


Στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου μαστού, εάν κρίνεται απαραίτητο από τον διαγνώστη της ψηφιακής μαστογραφίας συμπληρωματικό διευκρινιστικό υπερηχογράφημα μαστών, η διενέργειά του δεν απαιτεί επίσης ιατρική παραπομπή.
Οι ασφαλισμένες με οικογενειακό ή ατομικό αναμνηστικό καρκίνου μαστών ή ωοθηκών υποβάλλονται στον εν λόγω προληπτικό έλεγχο από την ηλικία των 35 ετών, προσκομίζονταςαπαραιτήτως ιατρικό παραπεμπτικό για την πρώτη εξέταση.


Οι ασφαλισμένες οι οποίες διαμένουν ή ευρίσκονται στον Νομό Αττικής απευθύνονται στο «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ».

Οι ασφαλισμένες οι οποίες διαμένουν στην Περιφέρεια απευθύνονται στα συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα Περιφέρειας, στα οποία διενεργούνται οι ανωτέρω εξετάσεις (www.typet/ΠΑΡΟΧΕΣ/Συμβεβλημένοι Πάροχοι Υγείας/Συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα Περιφέρειας).


Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η προσκόμιση του ατομικού συνταγολογίου, ως αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας ασφάλισης στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.:
o Προγραμματισμός, τ: 210 3349200 (δ:19200)
o Ακύρωση, τ: 210 3349400 (δ:19400)

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!