Πιστοποίηση Εργαστηρίου Ιατρικών Απεικονίσεων «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»

2014-04-11

Με οδηγό το όραμα της Διοίκησης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς στους ασφαλισμένους του και με τη σημαντική συμβολή του προσωπικού και των στελεχών του Ταμείου Υγείας, ξεκίνησε, από το καλοκαίρι του 2013, η ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO9001:2008, EN15224:2012 και ISO15189:2012 πανελλαδικά, σε όλες τις δομές παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

Επιβεβαίωση αυτής της επιτυχούς προσπάθειας αποτελεί η αρχική πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO9001:2008, που πλέον εφαρμόζει πλήρως για τη λειτουργία του το Εργαστήριο ΙατρικώνΑπεικονίσεων (αξονικός τομογράφος, ακτινολογικό, ψηφιακός μαστογράφος, υπερηχοτομογράφοι), της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον». Η επιθεώρηση πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία από τον φορέα πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., μέλος της διεθνούς ένωσης για την ποιότητα IQNet. Με στόχο οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες όλων, συνεχίζεται επιτυχώς το όλο εγχείρημα.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε