Περίοδοι λειτουργίας Κατασκηνώσεων 2018

2018-04-16

Οι κατασκηνώσεις του Τ.Υ.Π.Ε.Τ απευθύνονται σε παιδιά από 7 μέχρι 15 ετών και κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: ΜΙΚΡΑ & ΜΕΓΑΛΑ.