Περιφερειακά οδοντιατρεία στο κτήριο της Σοφοκλέους

2014-12-22

Μετά από απόφαση της Διοίκησης του Ταμείου Υγείας, για την ανάπτυξη των περιφερειακών οδοντιατρείων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αλλά και την προαγωγή της στοματικής υγείας των ασφαλισμένων μελών, δημιουργήθηκε και λειτουργεί στον 2ο όροφο του κτηρίου επί της οδού Σοφοκλέους ένα σύγχρονο πολυοδοντιατρείο Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας και Ελέγχου.

Η Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Φροντίδα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και επιδιώκει να εξασφαλίσει με κάθε τρόπο ένα αποδεκτό επίπεδο στοματικής υγείας για όλα ανεξαιρέτως τα άτομα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Αυτό προσπαθεί να το επιτυγχάνει με έμφαση στην πρόληψη αλλά και την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των στοματικών προβλημάτων. Η Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Φροντίδα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. βρίσκεται κοντά στον ασφαλισμένο όπου διερευνά, ελέγχει, συνεργάζεται, ενημερώνει, παρεμβαίνει και θεραπεύει. Μειώνει τα εμπόδια προσπέλασης στον οδοντίατρο και προσκαλεί όλους τους ασφαλισμένους να συμμετάσχουν ενεργά στην προαγωγή της στοματικής τους υγείας, μαθαίνοντας να χρησιμοποιούν όλες τις δυνατότητες που τους παρέχονται.

Οι αρχές και η φιλοσοφία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας βρίσκουν άριστη εφαρμογή στην οδοντιατρική, διότι:

Tα δύο συχνότερα οδοντιατρικά νοσήματα, όχι όμως και τα μόνα, η τερηδόνα και η περιοδοντική νόσος, που προσβάλουν το σύνολο του ανθρώπινου πληθυσμού μπορούν να προληφθούν με απλά μέσα.

Η συχνότητα εμφάνισης των νοσημάτων του στόματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ο έλεγχος των οποίων απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των ασθενών- ασφαλισμένων.

Επομένως, η παροχή υπηρεσιών από την Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Φροντίδα αναμένεται να έχει άμεσα και ορατά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο στοματικής υγείας των ασθενών, όσο και οικονομικό όφελος και για τους ασφαλισμένους - ασθενείς αλλά και για το Ταμείο Υγείας, διότι η λύση των στοματικών προβλημάτων μέσω της επανορθωτικής οδοντιατρικής έχει αποδειχθεί δαπανηρή, επίπονη και σε προοπτική χρόνου αναποτελεσματική.

Στο πολυοδοντιατρείο παρέχεται καθημερινά έλεγχος οδοντιατρικών εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί εκτός Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και ενημερώνεται πλέον ο ενιαίος ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος κάθε μέλους.

Για τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων το ιατρείο λειτουργεί καθημερινά χωρίς ραντεβού στο ωράριο 8:00 - 14:00 και με ραντεβού στο ωράριο 14:00 - 20:00. Ο έλεγχος γίνεται βάσει κλινικών πρωτοκόλλων, πάντα με την φυσική παρουσία των ασθενών, με ευθύνη των οδοντιάτρων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Για την παροχή άμεσης οδοντιατρικής θεραπείας στους ασφαλισμένους λειτουργούν δύο οδοντιατρεία καθημερινά στο ωράριο 8:00 - 14:00 χωρίς ραντεβού και στο ωράριο 14:00 - 20:00 ένα οδοντιατρείο χωρίς ραντεβού και ένα με προγραμματισμένα ραντεβού. Τα οδοντιατρεία υποστηρίζονται από γενικούς οδοντιάτρους.

Η αντιμετώπιση εξειδικευμένων και σύνθετων προβλημάτων επανορθωτικής οδοντιατρικής γίνεται σε οδοντιατρείο το οποίο λειτουργεί με προγραμματισμένα ραντεβού.

Τέλος, για τη διαγνωστική αξιολόγηση, την ενδοδοντική θεραπεία και την εξειδικευμένη περιοδοντολογική φροντίδα δύσκολων περιοδοντικών καταστάσεων καθώς και για την εξειδικευμένη αντιμετώπιση δύσκολων προσθετολογικών προβλημάτων, λειτουργεί οδοντιατρείο, με προγραμματισμένα ραντεβού και είναι στελεχωμένο από ενδοδοντολόγο - οδοντίατρο, περιοδοντολόγο - οδοντίατρο και προσθετολόγο - οδοντίατρο.

Διοικητική υποστήριξη παρέχεται καθημερινά από 8:00 - 15:30 από προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Οδοντιατρικής Φροντίδας & Περίθαλψης, ενώ στο ιατρικό έργο προΐσταται ο οδοντίατρος κ. Λάζαρος Βασιλόπουλος υπό την εποπτεία του αναπλ. Δ/ντή της Διεύθυνσης Δρος Αθανάσιου Ζακόπουλου.

Δρ Κων/νος Τσόκας

Δ/ντης Δ/νσης Οδοντιατρικής Φροντίδας

& Περίθαλψης Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!