Οικογενειακός Ιατρός - Παροχή διευκρινίσεων

2018-12-11

Οι ασφαλισμένοι με κύριο ασφαλιστικό φορέα το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας δενυπάγονται στις διατάξεις για υποχρεωτική εγγραφή τους σε Οικογενειακό Ιατρό.

Ο Οικογενειακός Ιατρός εντάσσεται λειτουργικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ως εκ τούτου αφορά μόνο στα μέλη τα οποία έχουν συμπληρωματική ασφάλιση το ΤΥΠΕΤ με κύριο ασφαλιστικό φορέα τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Τονίζεται ότι η Διοίκηση του ΤΥΠΕΤ μεριμνά ώστε το σύνολο των ασφαλισμένων, άμεσων και έμμεσων, να λαμβάνει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φροντίδας υγείας είτε εντός των δομών του Ταμείου Υγείας είτε εκτός, σε συμβεβλημένους αξιόπιστους παρόχους. 

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε