Μαγνητικές Τομογραφίες

2015-01-10

Για την εκτέλεση μαγνητικών τομογραφιών απαιτείται προέγκριση από τον ελεγκτή ιατρό του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., εφόσον το παραπεμπτικό έχει εκδοθεί από ιατρό εκτός του Ταμείου Υγείας.