Λουτροθεραπεία έτους 2014

2014-07-19

Το επίδομα χορηγείται στα ασφαλισμένα από 5ετίας άμεσα και έμμεσα μέλη του Ταμείου Υγείας, με την προϋπόθεση τα έμμεσα μέλη να μην έχουν άλλον κύριο φορέα ασφάλισης. 

Χορηγείται μόνο σε ένα έμμεσο μέλος της ίδιας οικογενειακής μερίδας. 

Δεν καταβάλλεται επίδομα για ποσιοθεραπεία και εισπνοές. 

Τα χορηγούμενα ποσά είναι:

  • Για είκοσι (20) φυσικά λουτρά ή λασπόλουτρα σε λουτροπόλεις απόστασης άνω των 30 χλμ από τον τόπο διαμονής, για τα τακτικά και τα έκτακτα μέλη €250, ενώ για τα έμμεσα €133.
  • Σε λουτροπόλεις απόστασης μέχρι 30 χλμ από τον τόπο διαμονής, για όλα τα ασφαλισμένα μέλη €105 (αφορά και στη λίμνη Βουλιαγμένης).
  • Για φυσικά λουτρά, με παραμονή έως και δέκα τέσσερεις (14) ημέρες στη λουτρόπολη και ισάριθμες λούσεις, δεν καταβάλλεται επίδομα.
  • Για παραμονή από δέκα πέντε (15) έως είκοσι (20) ημέρες και ισάριθμες λούσεις, το ποσόν καταβάλλεται αναλογικά.
  • Σε μέλη τα οποία κατά το έτος 2014 πραγματοποίησαν φυσικοθεραπείες, δεν καταβάλλεται το επίδομα λουτροθεραπείας.
  • Μέλη τα οποία θα πραγματοποιήσουν λουτροθεραπεία για πρώτη φορά ή διέκοψαν τον προηγούμενο χρόνο ή αλλάζουν λουτροπηγή και έχουν ηλικία 50 ετών και άνω, πρέπει να υποβάλουν στο Ταμείο Υγείας αίτηση με γνωμάτευση ορθοπαιδικού σχετικά με την πάθησή τους, τον αριθμό των λουτρών και τη λουτροπηγή. Η γνωμάτευση πρέπει να είναι από κρατικό νοσοκομείο ή ορθοπαιδικό του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη), με την ένδειξη «Για την Υγειονομική Επιτροπή».

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του επιδόματος είναι η βεβαίωση του λουτροθεραπευτηρίου και τα αποκόμματα των ημερήσιων εισιτηρίων, τα οποία υποβάλλονται έως τις 30.11.2014.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε