Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Αλληλεγγύης Αθήνας (Κ.Ι.Φ.Α.)

2014-11-23

Στο πλαίσιο του κοινωνικού του χαρακτήρα, το Ταμείο Υγείας αποφάσισε την ενίσχυση του εθελοντικού έργου της προαναφερόμενης οργάνωσης, προσφέροντας ετησίως σε δέκα (10) ανασφάλιστους ασθενείς, οι οποίοι έχουν απευθυνθεί στο Κ.Ι.Φ.Α., τη δυνατότητα διενέργειας απαραίτητων αιματολογικών εξετάσεων στο «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». 

Τα ονόματα των ασθενών θα γνωστοποιούνται στην αρμόδια υποδιεύθυνση της Κλινικής του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.