Κέντρο Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νόσων

2015-01-05

Τον Μάιο του 2014, το Κέντρο Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νόσων (ΚΕ.Π.ΚΑ.Ν) συμπλήρωσε δέκα χρόνια λειτουργίας. 

Το Κέντρο ιδρύθηκε μετά από εισήγηση του ομότιμου καθηγητή Παθολογίας Θεόδωρου Μουντοκαλάκη, με σκοπό την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση παραγόντωνκινδύνου (υπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας, καπνίσματος, παχυσαρκίας και διαβήτη) για νοσήματα της καρδιάς και των αγγείων στους ασφαλισμένους του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

Ένα χρόνο μετά τηνέναρξη της λειτουργίας του, το ΚΕ.Π.ΚΑ.Ν. ανέλαβε και το έργο του προσυμπτωματικού ελέγχου («τσεκ απ») των ασφαλισμένων του Ταμείου Υγείας. Το Κέντρο στελεχώθηκε εξ αρχής με την κ. Ειρήνη Σκεύα και τον κ. Σταμάτη Ευσταθίου, δύο γιατρούς με μακροχρόνια εμπειρία από τη θητεία τους στο Κέντρο Υπέρτασης της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Η Σωτηρία». 

Οι προαναφερόμενοι επιστήμονες, οι οποίοι διορίστηκαν στην κλινική «Υγείας Μέλαθρον» σε θέσεις Επιμελητών Α΄, είναι διδάκτορες της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και συγγραφείς αξιόλογου αριθμού ερευνητικών εργασιών δημοσιευμένων σε έγκυρα ξενόγλωσσα περιοδικά.

Από τις επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια των δέκα ετών λειτουργίας του ΚΕ.Π.ΚΑ.Ν., οι μισές περίπου αφορούσαν σε περιπτώσεις υπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας, παχυσαρκίας και/ή διαβήτη, το 20% είχε ως αντικείμενο τη διακοπή του καπνίσματος και στο 30% έφτασε το ποσοστό των επισκέψεων που αφορούν στο πλαίσιο του προσυμπτωματικού ελέγχου («τσεκ απ»). 

 Το σύγχρονο «τσεκ απ», όπως εφαρμόζεται στο ΚΕ.Π.ΚΑ.Ν., περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού, την επιμελή κλινική εξέταση και τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη συγκεκριμένων νοσημάτων. 

Ορισμένες από τις εξετάσεις που περιλαμβάνονται στο «τσεκ απ» και η συχνότητα επανάληψής τους διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και το φύλο.Στην ομάδα των υπερτασικών ατόμων που παρακολουθούνται από το Κέντρο, το ποσοστό ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης αυξήθηκε με την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, από 30%, που ήταν κατά την πρώτη τους επίσκεψη, στο 85%. Αντίστοιχου βαθμού αύξηση (από 23% σε 72%) επιτεύχθηκε και στο ποσοστό ρύθμισης των λιπιδίων, ενώ διακοπή του καπνίσματος που διήρκεσε επί ένα τουλάχιστον έτος εξασφαλίστηκε στο 1/3 περίπου των ασφαλισμένων που προσήλθαν για τον σκοπό αυτό. Τέλος, στο πεδίο του προσυμπτωματικού ελέγχου, η διαπίστωση παραγόντων κινδύνου για νοσήματα της καρδιάς και των αγγείων (υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, διαβήτης ή προδιαβητική κατάσταση), που αγνοούσαν προηγουμένως εκείνοι που υποβλήθηκαν στο «τσεκ απ», ανήλθε σε ποσοστό 60,2%.

Όπως διαπιστώθηκε από ανώνυμο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε σε 360 διαδοχικούς επισκέπτες του Κέντρου, μέσα σε διάστημα 6 μηνών και με το ποσοστό ανταπόκρισης στο αίτημα για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου να ανέρχεται στο 85%, η ικανοποίηση από την ιατρική φροντίδα που παρέχεται στο Κέντρο κυμαίνεται (ανάλογα με το ερώτημα) από μεγάλη έως πολύ μεγάλη (βαθμολογία από 7,0 έως 7,8, με άριστα το 8). 

 Την υψηλότερη βαθμολογία απέσπασαν η επάρκεια του χρόνου που διατίθεται για εξέταση (7,8) και η εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στους γιατρούς του Κέντρου (7,7).

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε