Κατάργηση παροχής οδοντιατρικών πράξεων

2014-10-01

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Υγείας, από 1ης Οκτωβρίου 2014καταργείται το μέτρο παροχής οδοντοθεραπευτικών εργασιών, στα ιδιωτικά οδοντιατρεία των οδοντιάτρων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.