Κανονισμός Τράπεζας Αίματος

2014-05-01

Υφίσταται Τράπεζα Αίματος από τα ασφαλισμένα μέλη τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και τις οικογένειές τους από το έτος 1985.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

  1. Η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των μελών της.
  2. Η παροχή βοήθειας και η συμπαράσταση για την εξεύρεση αίματος στις έκτακτες ανάγκες των μελών, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από την Τράπεζα.
  3. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς αίματος στον συλλογικό χώρο και το κοινωνικό περιβάλλον των μελών του Ταμείου Υγείας.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

  1. Μέλη της Τράπεζας Αίματος μπορούν να γίνουν όλα τα ασφαλισμένα μέλη τού ΤΥΠΕΤ, τα μέλη της οικογένειάς τους καθώς και οι εργαζόμενοι της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου, οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Υγείας, αυτόματα από την 1η αιμοδοσία.
  2. Τα μέλη συμμετέχουν σε οργανωμένες από το Ταμείο Υγείας αιμοδοσίες.
Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε