Ιδιωτικές Παιδιατρικές Κλινικές και Διαγνωστικά Κέντρα

2018-12-01

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ "ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ"

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την "ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΔΑΦΝΗΣ", η οποία αφορά σε παιδιά ηλικίας ενός (1) μηνός και άνω για τη διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων, υπερήχων και triplex.

Σημειώνεται ότι οι προαναφερόμενες εξετάσεις εκτελούνται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η έκδοση σχετικού ιατρικού παραπεμπτικού, το οποίο συνταγογραφείται από τον θεράποντα ιατρό στο ροζ στέλεχος του ατομικού βιβλιαρίου του μέλους στο οποίο αφορούν οι εξετάσεις, και μετά από ενημέρωση του αρμόδιου Γραφείου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: 210 3349365 (δ:19365) & 210 3349578 (δ:19578)

Η "ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΔΑΦΝΗΣ" βρίσκεται επί της Λεωφ.Βουλιαγμένης 224 & Αγ. Δημητρίου 1, στη Δάφνη, τ: 212 1031004 & 211 0126512.
Για τη διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων σε παιδιά ηλικίας άνω των έξι (6) ετών, τα μέλη απευθύνονται στο «Υγείας Μέλαθρον».

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε συμβάσεις συνεργασίας με τις ιδιωτικές κλινικές «Ιατρικό Κέντρο» και «Ευρωκλινική Παίδων» οι οποίες αφορούν στην παροχή παθολογικών και παιδοχειρουργικών υπηρεσιών σε παιδιά ηλικίας έως 14 ετών και κατά περίπτωση έως 16 ετών.

Α. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διστόμου 5-7, Μαρούσι • τ: 210 6198100

Την έκδοση εγγυητικής επιστολής αναλαμβάνει το αρμόδιο Γραφείο Ιδιωτικών Κλινικών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., σε συνεργασία με τις ιδιωτικές κλινικές.

Το κόστος νοσηλείας καλύπτεται από το Ταμείο Υγείας σε ποσοστό 80%, πλέον ΦΠΑ, ενώ το μέλος επιβαρύνεται κατά 20%, πλέον ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που οι αμοιβές ιατρών δεν περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο νοσηλείας, το κόστος καλύπτεται από το Τ.ΥΠ.Ε.Τ. επίσης σε ποσοστό 80%, σύμφωνα με τις τιμές της σύμβασης.

Β. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
Αθανασιάδου 9, Αθήνα • τ: 210 6416600

Εσωτερικά Περιστατικά
α) Για τα συνήθη παιδοχειρουργικά, ΩΡΛ, οφθαλμολογικά περιστατικά έχουν δημιουργηθεί πακέτα τα οποία καλύπτουν το 100% των εξόδων και περιλαμβάνουν νοσηλεία σε τρίκλινο δωμάτιο ΒΒ3, προεγχειριτικό έλεγχο, έξοδα χειρουργείου, νάρκωσης, φάρμακα και αναλώσιμα υλικά.

Η αμοιβή χειρουργού & αναισθησιολόγου καλύπτεται από τα μέλη τα οποία αποζημιώνονται από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο.

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεν αποζημιώνει αμοιβές ιατρικών επισκέψεων, ιατρικές πράξεις πέραν εκείνων που αναφέρονται στον προεγχειρητικό έλεγχο, υπερβάσεις φαρμάκων και αναλώσιμων υλικών, καθώς και τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Την έκδοση εγγυητικής επιστολής αναλαμβάνει το αρμόδιο Γραφείο Ιδιωτικών Κλινικών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., σε συνεργασία με τις ιδιωτικές κλινικές.

β) Για παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά που δεν περιλαμβάνονται στα πιο πάνω πακέτα, το κόστος, καλύπτεται από το Ταμείο Υγείας σε ποσοστό 80%, ενώ το μέλος επιβαρύνεται κατά 20%. Ο ΦΠΑ επιβαρύνει εξ ολοκλήρου το μέλος.

Την έκδοση εγγυητικής επιστολής αναλαμβάνει το αρμόδιο Γραφείο Ιδιωτικών Κλινικών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., σε συνεργασία με τις ιδιωτικές κλινικές.

Η αμοιβή χειρουργού & αναισθησιολόγου καλύπτεται από τα μέλη τα οποία αποζημιώνονται από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο.

Εξωτερικά Περιστατικά
Αφορά σε:
1. Ιατρικές επισκέψεις σε εφημερεύοντες ιατρούς (παιδίατρος, παιδοχειρουργός).
2. Ιατρικές επισκέψεις σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες.
3. Διαγνωστικές εξετάσεις.
4. Ιατρικές & χειρουργικές πράξεις που πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Σε όλες τις περιπτώσεις το μέλος επιβαρύνεται με το κόστος, σύμφωνα με τις τιμές της ισχύουσας σύμβασης.

Στις τρεις πρώτες περιπτώσεις το μέλος αποζημιώνεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Στις ιατρικές ή χειρουργικές πράξεις επειγόντων περιστατικών, το μέλος αποζημιώνεται σε ποσοστό 80% επί των τιμών της ισχύουσας σύμβασης.

ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Το μέλος καλύπτει τα έξοδα και αποζημιώνεται από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με ποσοστό συμμετοχής.
1. Παιδιατρικός εργαστηριακός έλεγχος
2. Βασικός παιδιατρικός εργαστηριακός έλεγχος και οφθαλμολογική εξέταση
3. Βασικός παιδιατρικός εργαστηριακός έλεγχος, οφθαλμολογική & ορθοπαιδική εξέταση
4. Παιδοκαρδιολογικός εργαστηριακός έλεγχος (ΗΚΓ, triplex καρδιάς)
5. Ενδοκρινολογικό check up (ενδοκρινολογική εξέταση, έλεγχος θυρεοειδούς)

Το μέλος καλύπτει τα έξοδα και αποζημιώνεται από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με ποσοστό συμμετοχής.

1. Επιπλέον ενδοκρινολογικά πακέτα
2. Έλεγχος παιδικής παχυσαρκίας από παιδο-διαιτολόγο, παιδο-ενδοκρινολόγο & παιδο-ψυχολόγο)
3. Οικογενειακό πακέτο επίσκεψης σε εξειδικευμένο παιδο-διαιτολόγο.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Ιδιωτικών Κλινικών στα τηλέφωνα: 210 3349528 (δ:19528), 210 3349365 (δ:19365) & 210 3349578 (δ: 19578).

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε