Ιατρείο Μαστού στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Θεσσαλονικης

2015-07-01

Από την 1η Ιουλίου 2015, υπό τον κ. Βασίλειο Σακελλαρίου, Χειρουργό Μαστού, λειτουργεί Ιατρείο Μαστού στα Εξωτερικά Ιατρεία του Υγειονομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Τρίτη, 10:00 - 13:00 κατόπιν ραντεβού.

Τηλέφωνα προγραμματισμού ιατρικών επισκέψεων:

2310 281927, 2310 281928 & 2310 281936.

Στο ιατρείο διενεργούνται: Προληπτικός έλεγχος μαστού, αξιολόγηση συμπτωμάτων-μαστογραφιών-υπερηχογραφημάτων μαστού-μαγνητικών μαστογραφιών και FNA μαστού. Παράλληλα, παρέχεται συμβουλευτική σε γυναίκες υψηλού κινδύνου και δίδονται από τον Ιατρό προεγκρίσεις για διενέργεια μαγνητικών μαστογραφιών.