Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας Αρωγός του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

2017-12-21

Μετά από πρωτοβουλία της Διοίκησης του Ταμείου συστάθηκε Διαρκής Επιτροπή Στήριξης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας απέδειξε στην πράξη το ανιδιοτελές ενδιαφέρον της για το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., επιβεβαιώνοντας την ευαισθησία της για τον φορέα υγείας που χτίσαμε όλοι μαζί και οφείλουμε να τον υπερασπίσουμε και να τον στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Χωρίς καμία αξίωση ή παρέμβαση στον αυτοδιαχειριζόμενο χαρακτήρα του Ταμείου Υγείας, η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας ήρθε αρωγός και ανταποκρίθηκε σε ένα σημαντικό αίτημα-στόχο που της τέθηκε από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά της η παρούσα Διοίκηση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Με την Πράξη Διοίκησης, αρ. 637 με ημερομηνία 23.11.2017, και κατόπιν αιτήματος της Διοίκησης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., η Εθνική Τράπεζα, συνεπής στη δέσμευσή της για τη διαρκή αρωγή των προσπαθειών του Ταμείου Υγείας, όρισε τη σύσταση διαρκούς Επιτροπής Στήριξης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., η οποία αποτελείται από τους:

  • κ. Γεώργιο Αρμελινιό, Δ/ντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου, ως Πρόεδρο της Επιτροπής
  • κ. Ιωάννα Σαπουντζή, Δ/ντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας και του Ομίλου
  • κ. Κωνσταντίνο Σερμέα, Επικεφαλής Τομέα Ελέγχου Δικτύου Κατ/των, Ειδικών Ελέγχων & Αντιμετώπισης της Απάτης στον Όμιλο
  • κ. Τρύφωνα Μαντζανίδη, Δ/ντή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου 
  • κ. Πέτρο Δασκαλέα, Προϊστάμενο της Δ/νσης Φορολογίας της Τράπεζας και του Ομίλου
  • κ. Ευάγγελο Χρήστου, Προϊστάμενο της Δ/νσης Προμηθειών 
  •  κ. Γεώργιο Αγγελίδη, Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
  • κ. Ζωή Δελάκη, Αναπληρωτή Δ/ντή Εφαρμογών Πληροφορικής
  • κ. Νικόλαο Σακαλή, Υπ/ντή Εργασιών Υποθέσεων Νομικών Υπηρεσιών, Δικηγόρο και
  • κ. Βασιλική Βογιατζοπούλου, Πρόεδρο Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Όπως αναφέρεται στην πιο πάνω Πράξη, έργο της Επιτροπής, είναι η συνδρομή της στον εξορθολογισμό των οικονομικών μεγεθών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., στη βελτίωση της λειτουργίας

και της αναβάθμισης των υπηρεσιών του, καθώς και η μεσολάβησή της στη Διοίκηση της Τράπεζας για την επίλυση κρίσιμων για την πορεία του Ταμείου Υγείας θεμάτων.

Η πρώτη συνεδρίαση της εν λόγω Επιτροπής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 σε πολύ καλό κλίμα, με τα υπηρεσιακά στελέχη της Ε.Τ.Ε. να αποδεικνύουν στην πράξη τη διάθεση για τη συνεισφορά τους στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας και τη βελτίωση της λειτουργίας του Ταμείου Υγείας.

Έχουμε τη βεβαιότητα ότι η λειτουργία αυτής της επιτροπής θα δώσει λύσεις σε προβλήματα και ανάγκες του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στο παρόν και το μέλλον και θα στηρίξει ουσιαστικά τις προσπάθειες της νέας Διοίκησης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για μια νέα πορεία του ασφαλιστικού μας φορέα υγείας με βήματα σιγουριάς και ασφάλειας .

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!