Εργαστηριακή εξέταση ούρων 24ώρου

2015-03-23

Για τη διασφάλιση της ποιοτικής εξαγωγής εργαστηριακών αποτελεσμάτων, η συλλογή ούρων, η οποία είναι απαραίτητη για τη διενέργεια της εργαστηριακής εξέτασης ούρων 24ώρου, πρέπει να γίνεται με τη χρήση του ειδικού δοχείου ούρων το οποίο διατίθεται μόνο από τα φαρμακεία. 

 Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα της εξέτασης από την ύπαρξη καταλοίπων από προηγούμενη χρήση του δοχείου συλλογής.

Με τη χρήση του ειδικού δοχείου συλλογής ούρων εξασφαλίζεται και η ασφαλής μεταφορά του δείγματος αλλά και το αποτέλεσμα της εν λόγω μικροβιολογικής εξέτασης.

Για τον λόγο αυτό άλλο είδος δοχείου (π.χ. μπουκάλι νερού) εφεξής δεν θα γίνεται δεκτό από το Μικροβιολογικό Εργαστήριο & τους Σταθμούς Αιμοληψίας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!