Διαγωνισμός Τοποθέτησης Καπναγωγών

2015-12-30

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την τοποθέτηση δύο (2) καπναγωγών και ικριωμάτων στην Κλινική του «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» και προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές οικονομικές και τεχνικές προσφορές.

Για την διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΥΠ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Θερειανού 6, 3ος όροφος.
Τηλέφωνα επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες και την παραλαβή σχετικών εντύπων: 210 3349221-2, 6947612067 & 6947612071.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ & ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Σοφοκλέους 15, 105 52 Αθήνα, 1ος όροφος.
Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015
& ώρα 14:00.
Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!