Διαγωνισμός συνεργασίας με διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών

2016-07-29

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για την άμεση συνεργασία με Διαγνωστικά Εργαστήρια Βιολογικών Υλικών, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με σκοπό τη διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων οι οποίες δεν εκτελούνται στο Μικροβιολογικό του Εργαστήριο και προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές οικονομικές και τεχνικές προσφορές.

Για τη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών της κλινικής «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», Θερειανού 4α, 4ος όροφος, Πεδίον Άρεως. Τηλέφωνο επικοινωνίας, 210 3349188.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Σοφοκλέους 15, 105 52 Αθήνα, 1ος όροφος.
Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 & ώρα 14:00.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

• τον κ. Ιωάννη Κατσαβοχρήστο, Μικροβιολόγο - Βιοπαθολόγο, Επιστημονικό Υπεύθυνο Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Τ.Υ.Π.Ε.Τ., τ: 210 3349427.
• την κ. Αναστασία Κολοκούρη, Μικροβιολόγο - Βιοπαθολόγο, τ: 210 3349445.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!