Διαγωνισμός προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4

2016-08-08

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για την προμήθεια 5.000 δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4/500 Φ , 80 γρ., από τις οποίες 2.500 δεσμίδες παραδοτέες άμεσα και οι υπόλοιπες 2.500 δεσμίδες σε τρεις (3) παραδόσεις σταδιακά έως τον Μάρτιο 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού ενημερωθούν για τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να καταθέτουν προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ», το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016 και έως τις 14:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15, 105 52 Αθήνα, 1ος όροφος.

Τα δείγματα παραδίδονται στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Ταμείου Υγείας, Σοφοκλέους 15, 4ος όροφος, γραφείο 11.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πρωτότυπη Ασφαλιστική & Φορολογική Ενημερότητα.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

ΠΑΤΗΣΤΕ εδώ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α4 

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!