Διαγωνισμός προμήθειας χρωμάτων

2015-03-16

Στη φάση προετοιμασίας των παιδικών κατασκηνώσεων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) στον οικισμό Διονύσου Αττικής και στη Σάνη Χαλκιδικής, προκηρύσσεται μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πλαστικών, ακρυλικών & εποξυδικών χρωμάτων, καθώς και ελαιοχρωμάτων για τη βαφή των οικίσκων και των κολυμβητικών δεξαμενών, με επιτόπου παράδοση στους χώρους των κατασκηνώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την παραλαβή των σχετικών προκηρύξεων και τευχών:

  • Για την Αθήνα, Θερειανού 6, 3ος όροφος, Πεδίον Άρεως, Τ: 210 3349441-2, F:210 3349223.
  • Για τη Θεσσαλονίκη, Ερμού 28, 3ος όροφος, Τ/F: 2310 281952, 2310 281399.

Η κατάθεση κλειστών προσφορών γίνεται, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ταμείου Υγείας, Σοφοκλέους 15, 10552 Αθήνα, 1ος όροφος,έως τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 και ώρα 14:00.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!