Διαγωνισμός προμήθειας ακτινοσκοπικών τηλεχειριζόμενων συγκροτημάτων

2015-05-26

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την προμήθεια του εξής εξοπλισμού:

  • Ακτινοσκοπικού τηλεχειριζόμενου ψηφιακού συγκροτήματος (με ψηφιακό ανιχνευτή)
  • Ακτινοσκοπικού τηλεχειριζόμενου συγκροτήματος.

και προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές οικονομικές και τεχνικές προσφορές.

Για την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικού της κλινικής «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», Θερειανού 6, Πεδίον Άρεως, 6ος όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 334 9188.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Σοφοκλέους 15, 105 52 Αθήνα, 1ος όροφος.

Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 & ώρα 14:00.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!