Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών

2018-01-29

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές προληπτικής συντήρησης και αντιμετώπισης έκτακτων βλαβών του εξοπλισμού κλιματισμού/αερισμού των κτηρίων του.


Για την διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Θερειανού 6, Πεδίον Άρεως, 3ος όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 334 9221 & 210 3349230.


Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Σοφοκλέους 15, 105 52 Αθήνα, 1ος όροφος.

Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!