Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών

2016-04-04

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την άμεση συνεργασία με εταιρεία η οποία θα αναλάβει τη μεταφορά, το πλύσιμο, το στέγνωμα και το σιδέρωμα του ιματισμού, καθώς και των στολών του προσωπικού της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον», του Οδοντιατρικού Κέντρου & των ιατρείων της κυριότητάς του και προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές οικονομικές και τεχνικές προσφορές.

Για την διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της κλινικής «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», Θερειανού 4α, 4ος όροφος, Πεδίον Άρεως. Τηλέφωνο επικοινωνίας, 210 3349188.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Σοφοκλέους 15, 105 52 Αθήνα, 1ος όροφος.

Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 & ώρα 14:00.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!