Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών

2015-03-31

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την άμεση συνεργασία με εταιρεία καθαρισμού κτηρίων υγειονομικού ενδιαφέροντος & γραφείων και προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές (οικονομικές & τεχνικές).

Για την διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών της κλινικής «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», Θερειανού 4α, Πεδίον Άρεως, 4ος όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 334 9188.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Σοφοκλέους 15, 105 52 Αθήνα, 1οςόροφος.

Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 και ώρα 14:00.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!