Διαγωνισμός μίσθωσης πούλμαν

2015-03-16

Το ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για τη μίσθωση πούλμαναπό 20.6.2015 έως και 9.8.2015 για τις μετακινήσεις κατασκηνωτών στις κατασκηνώσεις του στον ΔΙΟΝΥΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, τη ΣΑΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και τη ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.

Οι διαδρομές και ο αριθμός των δρομολογίων είναι δυνατόν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις δημιουργούμενες ανάγκες του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Τα πούλμαν πρέπει να είναι 50 θέσεων, τελευταίας τεχνολογίας και να διαθέτουν κλιματισμό. Επίσης πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των ιδιόκτητων τουριστικών λεωφορείων που διατίθενται. Η προσφορά συνοδεύεται και από φωτοτυπίες των αδειών κυκλοφορίας των πούλμαν.

Η διάρκεια της σύμβασης με τη μειοδότρια εταιρεία θα είναι διετής.

Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από την κ. Μαριλένα ΦΡΟΥΖΑΚΗ, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3349312.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΥΛΜΑΝ», το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 και έως τις 14:00,στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15, 105 52 Αθήνα, 1ος όροφος.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Εντός της προσφοράς θα εσωκλείεται, σε ΧΩΡΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, πρωτότυπη πρόσφατη Ασφαλιστική & Φορολογική Ενημερότητα, βάσει της οποίας κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία θα δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Απαραίτητη είναι επίσης η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ποσού €1.000,00 (χιλίων ευρώ). Με το πέρας του διαγωνισμού πρέπει να προσκομισθεί από την/τις μειοδότρια/ες εταιρεία/ες Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού €2.500 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ).

Πατήστε εδώ για ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2015

Πατήστε εδώ για ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2015

Πατήστε εδώ για ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2015

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε