Διαγωνισμός αγοράς στολών, υποδημάτων προσωπικού & Ιματισμού

2015-09-18

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές (οικονομικές & τεχνικές), για την αγορά στολών, υποδημάτων προσωπικού & ιματισμού.

Για την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικού της κλινικής «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», Θερειανού 4α, Πεδίον Άρεως, 6ος όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3349188.Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Σοφοκλέους 15, 105 52 Αθήνα, 1ος όροφος.Κατάθεση δειγμάτων γίνεται έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 στο «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», Θερειανού 4α, Πεδίον Άρεως, 4ος όροφος. Αρμόδιος ο κ. Ηλίας ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ. Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Ευαγγελία ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (τ: 210 3349479) και την κ. Βασιλική ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Υπεύθυνη Ιματισμού (τ: 210 3349444).Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00.Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!