Χρήσιμος οδηγός για τις αρχαιρεσίες ΤΥΠΕΤ 2017

2017-05-23

Ημέρα κοινής διεξαγωγής αρχαιρεσιών :

Ημέρα κοινής διεξαγωγής αρχαιρεσιών και πανελλαδικής ψηφοφορίας και για τα οκτώ (8) Διαμερίσματα ορίστηκε η 24η Μαϊου 2017, ημέρα Τετάρτη, από 08:30 έως 17:30.

Γιατί ψηφίζουμε :

1. για την εκλογή νέου Δ.Σ. του Ταμείου Υγείας

2. για την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Ταυτοπροσωπία :

Κατά την ψηφοφορία οι συνάδελφοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή το βιβλιάριο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει ταυτοπροσωπία.

Δικαίωμα ψήφου :

Στις αρχαιρεσίες, δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι συνάδελφοι τακτικά μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και μέλη των Επαγγελματικών Σωματείων του χώρου της Τράπεζας (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε, ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ., Σ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.) και τα ονόματα αυτών περιλαμβάνονται στις καταστάσεις που θα αποσταλούν από την Κ.Ε.Ε. στα Εκλογικά Κέντρα.

Οδηγίες προς τους ψηφοφόρους :

1. Δεν μπαίνει σταυρός προτίμησης. Κάθε συνδυασμός εκλέγει από το ψηφοδέλτιό του, και κατά σειρά αναγραφής τους σε αυτό, αριθμό υποψηφίων ανάλογο με το σύνολο των ψηφοδελτίων που θα λάβει, σε σχέση με το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων.

2. Προσθήκες υποψηφίων, αναγραφή λέξεων ή φράσεων και μουντζούρες στο ψηφοδέλτιο, καθιστούν αυτό ΑΚΥΡΟ.

3. Ψηφίζετε για την έγκριση ή όχι της τροποποίησης των άρθρων του Καταστατικού Τ.Υ.Π.Ε.Τ., επιλέγοντας με σταυρό το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ που αναφέρεται στο ψηφοδέλτιο. Η μη αναγραφή σταυρού σε κάποιο τετράγωνο θεωρείται ΛΕΥΚΟ. Η σημείωση σταυρού και στα δύο τετράγωνα χαρακτηρίζει το ψηφοδέλτιο ως ΑΚΥΡΟ. Αναγραφή λέξεων ή φράσεων και μουντζούρες στα ψηφοδέλτια, καθιστούν αυτά άκυρα.

4. Αν κάποιος ψηφοφόρος βρεθεί σε άλλο εκλογικό κέντρο από αυτό που ψηφίζει για οποιοδήποτε προσωπικό ή υπηρεσιακό λόγο τότε μετά από συνεννόηση της μιας Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής με την άλλη διαγράφεται από τον ένα εκλογικό κατάλογο και προστίθεται στον άλλο.

Ταυτόχρονα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ψηφίσει σε άλλο εκλογικό κέντρο.

Επίσης αν έλθει κάποιος από άλλο διαμέρισμα μπορεί να ψηφίσει μόνο για τη τροποποίηση του καταστατικού.

Αναλυτικά ενημερωθείτε από τις ανακοινώσεις στο παρακάτω σύνδεσμο:

Ανακοινώσεις Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Άρθρα καταστατικού προς τροποποίηση

Εκλογικά Κέντρα Α' διαμέρισμα

Επικοινωνία με ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΥΠΕΤ

Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΕΤΕ

Σοφοκλέους 10 (2ος όροφος), 10559 Αθήνα

Τηλ. 210.3218926, 210.3342764, 210.3342765, φαξ 210.3229963

Τηλέφωνα

Πρόεδρος Ευάγγελος Δρόλιας 6959 996 087

Ταμίας Αφροδίτη Κοζομπόλη 6936 748 074

Αντιπρόεδρος Β' Στέφανος Κωστάκης 6946 981 685

Επίτιμο μέλος Δημήτρης Πλας 6948 755 628


Email

                                   sepete@windowslive.com

info@plasline.gr

Σελίδες μας

                                  www.sepete.gr

                                  www.plasline.gr

                                  https://www.facebook.com/anen.typet/

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεσή σας.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε