Χρήσιμες πληροφορίες για τη φοίτηση των παιδιών σας σε συμβεβλημένους βρεφονηπιακούς σταθμούς

2015-09-10

Στο βασικό πακέτο παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει της σύμβασης συμπεριλαμβάνονται: η μεταφορά προς και από τον σταθμό, η σίτιση, η φύλαξη, η προληπτική ιατρική και η βρεφική ή νηπιακή αγωγή.

Σημειώνεται ότι βρέφη θεωρούνται τα παιδιά εκείνα, τα οποία την ημερομηνία έναρξης της φοίτησής τους στον σταθμό είναι μικρότερα των δυόμισι ετών.

Δικαίωμα αλλαγής βρεφονηπιακού σταθμού παρέχεται στα ασφαλισμένα μέλη εντός δύο (2) μηνών εφόσον η εγγραφή γίνει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς (ήτοι έως 31/10) ή εντός ενός (1) μηνός εάν η εγγραφή γίνει από την 1η Νοεμβρίου και μετά.

Το κόστος εγγραφής βρεφών έχει συμφωνηθεί στα € 140,00 ενώ το κόστος εγγραφής νηπίων μαζί με το απαιτούμενο υλικό έχει συμφωνηθεί στο ποσό των € 200,00.

Επιπλέον Δραστηριότητες για παιδιά άνω των 2½ ετών (εφόσον επιλέγονται από το μέλος) καταβάλλονται απευθείας στον σταθμό.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε