Απάντηση - ΚΟΤΡΩΝΙΔΗ ΑΝΕΣΤΗ στο θέμα "Πρόταση - Εισήγηση και Απόψεις"

2014-09-07

Έχω να παρατηρήσω τα έξης διαβάζοντας την πρόταση Το 1-2-3 μήπως το αντισταθμίζεις με περεταίρω λίστα φαρμάκων σίγουρα ναι Το 3 έρχεται σε αντίφαση με το 4.

Το 7 νομιμοποιεί το ρουσφέτι Στο 8 πρέπει να προληφθούν και δεν έχω αντίρρηση αλλά ποιος θα το βάλει στο τραπέζι στην διαπραγμάτευση με την τράπεζα του χρόνου ο πουλημένος ΣΥΕΤΕ και φυσικά είναι αυτονόητο ότι αυτό σημαίνει ομηρία Και φυσικά δεν πρέπει να συγχέεις τα παρελθόντα δεδομένα με τα δεδομένα του 2014 και πέρα Άρα 2 ομάδες εργασίας 

Η πρώτη θα λογιστικοποιήσει έως το τέλος του 2013 τον 330 καθώς και θα πορισματοποιήσει τα αποτελέσματα σε συνάρτηση με ορκωτούς λογιστές ελεγκτές στην συνέχεια με ότι αυτό θα συνεπάγεται και όλα αυτά τώρα Και η δεύτερη θα κάνει προεργασία λογιστική που θα ενωθεί με το παραπάνω για να δούμε που είμαστε και να δοθεί άμεσα η λύση που πρέπει και ελπίζω να μην είναι το κλείσιμο του ταμείου Συνάδελφε σαν να μην μου τα λες και πολύ καλά.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε